Welcome to Our Site 

लिलाधर एजुकेशनल एकेडेमीमा तपाइलाई स्वागत छ

  • WELL COME TO WWW.LILADHAREDUCATIONALACADEMY.COM
  • WELL COME TO WWW.LILADHAREDUCATIONALACADEMY.COM
  • WELL COME TO WWW.LILADHAREDUCATIONALACADEMY.COM
  • WELL COME TO WWW.LILADHAREDUCATIONALACADEMY.COM
  • WELL COME TO WWW.LILADHAREDUCATIONALACADEMY.COM

LILADHAR EDUCATIONAL ACADEMY 

Principal's Message

आदरणिय अभिभावक ज्यू ,

लिलाधर एजुकेशनल अकेडेमीले शिक्षार्थीको सर्वांगिक विकाशको लागि सैध्यान्तिक तथा व्यवहारिक शिक्षालाई बढी जोड दिइएको छ l हामी विद्यार्थीलाई आधुनिक तरिकाले अध्ययन अध्यापन गराएर कुशल नागरिक बनाउन कोसिश गरेका छौं l हामी अंग्रेजी बिषयलाई लिखित र मौखिक रुपमा स्तरीय बनाउनको लागि डिजिटल टिचिंग सिस्टम [ Digital Teaching System ] र गेमिंग लेंगग्वेज टिचिंग सिस्टमको [ Gaming Language Teaching System ] माध्यम बाट अध्यापन गराएर शिक्षार्थीको स्तर उन्नतिमा जोड दिएका छौं l

 

 

  

CLASS/DATE

3/22

3/23

3/25

3/26

3/27

3/28

3/29

Nursery-A

English

Nepali

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

Nursery-B

English

Nepali

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

LKG-A

English

Nepali

Math

Science

Drawing-25

Writing-25

Language Practice-50

LKG-B

English

Nepali

Math

Science

Drawing-25

Writing-25

Language Practice-50

UKG

English

Nepali

Math

Science

Social

Drawing-25
Writing-25

Language Practice-50

ONE

Science

English/Gram

Nepali/Byak

Math

Social

Computer

Con/Writing

TWO

Science

English/Gram

Nepali/Byak

Math

Social

Computer

Con/Writing

THREE

Science

English/Gram

Nepali/Byak

Math

Computer

Social

Con/Writing

नोट:१. परिक्षामा प्रतेक विद्यार्थी स्कूल ड्रेशमा आउनु पर्ने
२.परिक्षामा बस्नको लागि परिक्षा प्रवेश कार्ड अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने
३. परिक्षा प्रवेश कार्ड लिनको लागि असार  सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता हुनुपर्ने
असार सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता नभएको खण्डमा परिक्षामा बस्न नपाइने
५. कुनै बिषयमा नकल गरेको फेला परेमा त्यो बिषयको पेपर रद्दहुने
५. यो नोटिश वा अन्य जानकारीको लागि हाम्रो स्कुलको WebSite:www.liladhareducationalacademy.com.
मा हेर्न सकिने   

 

 

अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नु होला 9841415447 // 044692223 // 9803009833 // 9804854948  

 

 

Site is under Construction

 

यो साइट निर्माण हुदै छ साइटमा पूर्ण जानकारी नभएको कारणले हामी क्षमाको अपेक्षा गर्दछौ 

 

www.000webhost.com