Final Exam Result-2073
Nursery “C”
First                          Second                            Third
1.Atish Mandal   1.Susmita Yadav 1.Manjit Y.
2.Raj Kamal Yadav 2.Anurud Yadav

Nursery “B”
First                          Second                            Third
1.Aditya Yadav       2.Mahesh Yadav    3.Rohit S.
Nursery “A”
First                          Second                            Third
1.Manisha Yadav   2.Sabri Yadav   3.Bishal Yay
LKG
First                          Second                            Third
1.Aryan Yadav        2.Bikram pasman  3.Dhiraj Y.
UKG
First                          Second                            Third
1.Purnima Yadav   2.Rahaul Yadav      3.Bishal P.
ONE
First                          Second                            Third
1.Ram Manij yadav  2.Krishna pasman 3.Rajesh
TWO
First                                         Second                         
1.Aaditya Shukla         2.Raunak Raj Thakur

 

लिलाधर एजुकेशनल एकेडेमी
LILADHAR EDUCATIONAL ACADEMY
Final Examination-2073

CLASS/DATE

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

12/9

12/10

Nursery-A

English

Nepali

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

Nursery-B

English

Nepali

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

Nursery-C

English

Nepali

Math

Drawing-25

Nepali Oral-25

English Oral-25

Math Oral-25

LKG

English

Nepali

Math

Science

Drawing-25

Writing-25

Language Practice-50

UKG

English

Nepali

Math

Science

Social

Drawing-25
Writing-25

Language Practice-50

ONE

Nepali

English

Science

Math

Social

Computer

Con/Writing

TWO

Nepali

English

Science

Math

Social

Computer

Con/Writing

नोट:१. परिक्षामा प्रतेक विद्यार्थी स्कूल ड्रेशमा आउनु पर्ने
२.परिक्षामा बस्नको लागि परिक्षा प्रवेश कार्ड अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने
३. परिक्षा प्रवेश कार्ड लिनको लागि चैत्र सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता हुनुपर्ने
चैत्र सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता नभएको खण्डमा परिक्षामा बस्न नपाइने
५. कुनै बिषयमा नकल गरेको फेला परेमा त्यो बिषयको पेपर रद्दहुने
५. यो नोटिश वा अन्य जानकारीको लागि हाम्रो स्कुलको WebSite:www.liladhareducationalacademy.com.
मा हेर्नु सकिने
७.नया दिद्यर्थीको [सरस्वती पूजाको वा त्यस पछि भर्ना भएको दिद्यार्थी ] हकमा उपरोक्त केहि कुरा लागु नहुने       

 

 

www.000webhost.com